นายสิบอาวุโส ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
.
Courses 
.This course allows guest users to enter
C00_การเตรียมพร้อมพร้อมของผู้เรียนThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
C01_วิชายุทธวิธีThis course requires an enrolment keyInformation
C02_วิชาอาวุธThis course requires an enrolment keyInformation
C03_วิชาหลักยิงและตรวจการณ์This course requires an enrolment keyInformation
C04_วิชาฝ่ายอำนวยการThis course requires an enrolment keyInformation
C05_วิชาการปฏิบัติการพิเศษThis course requires an enrolment keyInformation
C06_วิชาผู้นำทางทหารThis course requires an enrolment keyInformation
C07_วิชาแผนที่และเข็มทิศThis course requires an enrolment keyInformation
C08_วิชาครูทหารThis course requires an enrolment keyInformation
C09_วิชาสื่อสารThis course requires an enrolment keyInformation
C10_วิชายานยนต์This course requires an enrolment keyInformation
C11_วิชากฎหมายทหารThis course requires an enrolment keyInformation
C12_วิชาอุดมการณ์ความรักชาติThis course requires an enrolment keyInformation
C13_วิชาศาสนาและศีลธรรมThis course requires an enrolment keyInformation
C14_วิชาการรักษาความปลอดภัยThis course requires an enrolment keyInformation
C15_วิชาภาษาอังกฤษThis course requires an enrolment keyInformation
C16_การทดสอบที่ได้ทำการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายThis course requires an enrolment keyInformation