นายสิบชั้นต้น ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
.
Courses 
D00_การเตรียมพร้อมพร้อมของผู้เรียนThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
D01_วิชายุทธวิธีThis course requires an enrolment keyInformation
D02_วิชาอาวุธThis course requires an enrolment keyInformation
D03_วิชาหลักยิงและตรวจการณ์This course requires an enrolment keyInformation
D04_วิชาแผนที่This course requires an enrolment keyInformation
D05_วิชาผู้นำทางทหารThis course requires an enrolment keyInformation
D06_วิชาครูทหารThis course requires an enrolment keyInformation
D07_วิชาการปฏิบัติการพิเศษThis course requires an enrolment keyInformation
D08_วิชาฝ่ายอำนวยการThis course requires an enrolment keyInformation
D09_วิชาสื่อสารThis course requires an enrolment keyInformation
D10_วิชายานยนต์This course requires an enrolment keyInformation
D11_วิชากฎหมายทหารThis course requires an enrolment keyInformation
D12_วิชาอุดมการณ์ความรักชาติThis course requires an enrolment keyInformation
D13_วิชาศาสนาและศีลธรรมThis course requires an enrolment keyInformation
D14_วิชาการรักษาความปลอดภัยThis course requires an enrolment keyInformation
D15_วิชาภาษาอังกฤษThis course requires an enrolment keyInformation